Kahurid

Kahuriväe juhina tunne ballistikat ning hoia silm peal ka tuulel.

Vajad Javat

Suur hulk Playforia mänge on ehitatud Java platformile. Palun installeeri mängimiseks Java.

Java installeerimine on kiire ühekordne tegevus. Pärast installeerimist saad mängida Java mänge Playforias ja mujal. Loe lisaks Java kohta java.com

Playforia edetabel 600 + 500 - 599 400 - 499 300 - 399 200 - 299 100 - 199 50 - 99 1 - 49

Soovitused

Playforia soovitab neid mänge

Mängu abi ja informatsioon

Kahuriväe juhina tunne ballistikat ning hoia silm peal ka tuulel.
Oluline

Internetis ei pruugi inimesed olla need, kellena nad väidavad end olevat. Ärge jagage oma isiklikke andmeid.

Ülevaade

Kahuriväe juhina on sul vaja arvestada rakettide lennutrajektooriga ja tuule intensiivsusega. Tulista rakett või lõhka aatompomm, kuid kiirusta, sest ka sina oled märklauaks.

Sisselogimine

Kui oled registreerunud Playforia kasutaja ja oled oma kasutajanimega sisse loginud, siis saad mängu alustada kohe.

Juhul kui sa ei ole veel registreerunud, siis mäng küsib sinult kasutajanime, mida soovid mängus kasutada. Nime ette ilmub automaatselt  (anonym), et informeerida teisi kasutajaid, et sa ei ole registreeritud kasutaja. Selle kaudu saame me teha kindlaks, et su kasutajanime ei aetaks segamini registreerunute nimedega.

Ooteruumi valik

See mäng on jagatud kahte ossa: võistlus kahe mängija vahel ja mitmemängija mäng (kaks või enam mängijat). Esmalt pead sa valima, millisesse ooteruumi soovid minna. Mitmemängija ooteruumis saad sa samuti mängida kahemängija mängu. Mängude alustamine kummaski ooteruumis on erinev.

Kahevõitlus: Esmalt vali ooteruumis mängu seadistused. Seejärel vali teiste ooteruumi seas olevate mängijate hulgast vastane ning vajuta nuppu "Esita väljakutse". Mäng algab siis kui teine mängija võtab väljakutse vastu. Kui keegi teine esitab sulle väljakutse, siis näed valitud mänguseadeid ekraanil ning saad valida, kas soovid selle väljakutse vastu võtta või mitte.

Mitmemängija Mäng: Ooteruumis vali esmalt mängijate arv, siis mängu seaded ja seejärel vajuta nuppu "Loo Mäng". Pärast seda oled sa kohe mängus ning teised kasutajad näevad sinu loodud mängu ooteruumis ja saavad sellega soovi korral liituda. Mäng algab kohe kui valitud mängijate arv  on liitunud mänguga. Juhul kui sa ei soovi ise luua uut mängu, siis saad samuti liituda mängudega, mis on loodud teiste kastajate poolt.

Mängu seaded

(Pane tähele, et kõiki neid seaded ei ole kahevõitluse ooteruumis, näiteks mängijate arvu ning parooli ei ole kahemängija mängus vaja.

Mängijad:
Vali, mitu mängijat soovid kaasata mängu.

Raundid:
Vali, mitu raundi soovid mängida.

Parool:
Kui sa lood mängule parooli, siis peavad kõik mängijad seda teadma, et nad saaksid mänguga liituda. Parool on kasulik näiteks juhul kui soovid, et mänguga saaks liituda vaid kindel sõpradegrupp. Kui tahad, et mäng oleks avatud kõikidele mängijatele, siis ära  parooli määra.

Kes saab liituda mänguga:
See seadistus võimaldab sul määrata, kes saab liituda mänguga. Kui oled registreeritud kasutaja, siis saad valida, kas kõik või ainult registreerunud kasutajad saavad mänguga liituda. Kui oled Royal kasutaja, siis saad valida seadistuste "Kõik", "Ainult registreerunud kasutajad" ja "Ainult Royal kasutajad". (Märkus! Kui oled sisse loginud mängu Kahurid kasutajanimega, mis ei ole registreeritud, siis see menüü ei ole üldse nähtav).

Relvade jagamine:
Iga raundi alguses saab relvi jagada kolmel viisil. Kõik need meetodid säilitavad võrdsuse mängijate vahel, kuid mitmel juhul mõjutavad need mängutaktikat.
- Suurenev: Mängijad saavad iga uue raundi alguses uusi relvi (mängu lõpu poole antakse üha võimsamaid relvi). Kõiki relvi, mis olid olemas eelmistes raundides saab siiski kasutada.
- Muutumatu: Mängijad saavad iga uue raundi alguses uusi relvi. Ka antud juhul antakse mängu lõpupoole võimsamaid relvi. Relvi, mis olid antud eelmiste raundide jooksul enam kasutada ei saa, mis tähendab seda, et iga raundi alguses on igal mängijal täpselt sama kogus relvi.
- Vähenev: Kõik relvad antakse mängijatele mängu alguses kätte. Relvade arv oleneb raundide arvust. Uusi relvi ei anta uute raundide alguses juurde, mis tähendab seda, et pead hakkama saama nende relvadega, mis on mängu alguses kätte antud.

Mängimise kord:
- Käigud: Mängijad teevad oma käigud kordamööda.
- Samaaegne: Kõik mängijad tulistavad samaaegselt. Lasud tehakse ainult siis kui kõik mängijad on valinud sihtmärgid.

Mõtlemisaeg:
Sa saad valida mõtlemisaaja, mille jooksul kõik mängijad peavad käima. Kui aeg saab läbi, siis läheb mängukord järgmise mängija kätte.

Tuul:
- Tuult ei ole: Tuule väärtus on 0 ja see ei mõjuta laskmist.
- Normaalne: Tavaline tuul varieerub pisut mängu jooksul.
- Juhuslik: Täiesti juhuslik tuul iga käigu alguses. Muudab sihtmärkide tabamise märksa rasemaks.

Mittelõhkevad mürsud:
Sa saad valida, kas tulistamine võib lõppeda mürsu mittelõhkemisega.

Punktide saamine:
- Ellujäämise eest: Pärast iga raundi saavad punkte mängijad, kelle kahur on veel kahjustamta. Kui kõik kahurid on hävitatud, siis selle raundi eest ei saa punkte keegi.
- Hävitamise eest: Iga hävitatud kahur toob punkti.


Mäng

Kui oled loonud uue mängu või liitunud ise mänguga, siis võib ette tulla, et pead ootama teisi mängijaid, et nad liituks mänguga. Vaatamata sellele saad juba siis (ja ka kogu mängu vältel) suhelda teiste mängus olevate mängijatega. Vestlusala asub mänguala alumises osas. Kui kõik mängijad on saabunud, siis võib mäng alata.

Mängu seadistustest sõltub, kas sa saad mängida igal raundil või ainul spetsiifilistel kordadel. Sa saad tulistada vaid oma käigu ajal ja muul ajal pead sa ootama oma vastase käiku.

Enne tulistamist vali hiirega tulistamise suund ning tugevus. Lask sooritatakse hiirekursori suunas ning mida kaugemal hiir on sinu kahurist, seda võimsam lask on. Laskmisnurk ning -võimsus kuvatakse mänguala vasakule üles nurka. Lask sooritatakse pärast seda kui vajutatakse hiire vasakule nupule.

Pane tähele, et tuul mõjutab samuti lasketrajektoori. Mänguala ülaosas on kuvatud tuule suurus. Nool näitab tuule suunda ning noole pikkus näitab, kui tugev tuul on.

Kui su enda kahur hävitatakse, siis sa ei saa enam selle raundi jooksul tulistada. Kui kõik kahurid on hävitatud või kui ainult üks kahur on töökorras, siis raund lõppeb ja mängija, kes on veel elus, saab punkti. Pärast seda alagab uus raund.

Võitja on see, kellel on pärast kõiki mängitud raunde kõige enam punkte.

Relvad

Kui on sinu kord, siis saad vaadata oma relvade menüüd vajutades paremale hiirenupule. Samuti saad avada relvade menüüd vajutades oma enda kahurile. (Vasakul üleval asuv väärtus "Võimsus" kaob kui hiir on su enda kahuri peal.)

Seda, milliseid relvi mängijad saavad kasutada iga raundi jooksul, oleneb mängu seadistustest. Allesjäänud laskude arv on kuvatud relvade menüüs iga relva all.

Kui sa liigutad hiire mõne relva pildi peale, siis selle nimi kuvatakse relvamenüü paremal all nurgas. Relva saab valida vasaku hiireklikiga, kuid ainult juhul kui laskemoona on veel alles.

Kahur
Tavaline lask, limiteeritud arv kuule.

Mürsk
Lask on sarnane kahurilasule, kuid plahvatus on suurem.

Suur mürsk
Lask, mis põhjustab veel võimsama purustuse, kui tavaline mürsk.

Aero mürsk
Nagu mürsk, aga tuul ei mõjuta seda nii nagu teisi laske.

Täpsusrakett
Esmalt vali sihtmärk, kuhu soovid raketi lasta. Seejärel tulista rakett välja nii nagu teiste relvadega. Kui rakett jõuab oma lennutrajektoori ülaossa, siis punktist, mil ta hakkab tagasi allapoole kukkuma, siis sööstab ta otse sihtmärgi poole.

Roller
Kui roller kukub mäe otsa, siis veereb ta mäest alla. Roller plahvatab kui ta veereb vastu kahurit või hakkab mäest üles veerema.

Pühkija

Seda laengut saab välja lennutada vaid kas vasakule või paremale. Pühkija alustab liikumist maapinnal ja enamikel juhtudel saab liikuda ka mäest üles. Pühkija plahvatab kui ta tabab kahurit või läheb liiga järsust nõlvast üles.

Funky
Kui see lask tabab maad või kahurit, siis lendab see laiali viieks suureks mürsuks.

MIRV
Lasu lennutrajektoori kõrgeimas osas jagatakse see viieks suureks mürsuks.

The sower of death
Lasu lennutrajektoori kõrgeimas osas jagatakse see seitsmeks suureks mürsuks.

Napalm
Pisut ene maale jõudmist lendab see lask laiali põlevaks napalmiks.

Gaasimürsk
Lisaks gaasimürsu poolt tekitatud suurele plahvatusele püsivad mängualal ka mõne järgneva käigu jooksul rohelised mürgipilved. Need põhjustavad lähedalolevatele kahuritele lisakahju. Gaasipilved liiguvad tuulega, seega pead valima hoolega, kuhu mürsk lasta, et vältide nende liikumist su enda kahurite poole.

Tuumapomm
Väike tuumapomm, mis põhjustab mitmesugust kahju. Pärast plahvatust püsivad radioaktiivsed pilved veel paari järgmise käigu ajal. Need pilved liiguvad samuti tuulega.

SS-20
Sa pead valima vaid sihtmärgi. Lask lendab kõrgele taevasse enne kui ta kukub valitud sihtpunktile. See on kogu mängu kõige ohtlikum relv ning võib kahjustada kõike ja kõiki sihtpunkti läheduses.

Pinnasesööja
See lask ei põhjusta muud kahju kui õõnestab maapinda sihtmärgi all. Juhul kui see lask läheb vastu õlitünne, siis need plavatavad.

Maa filler
Lask mis paisutab pinnast. Võid seda kasutada enda kaitsmiseks või vastastele viga tegemiseks.