Playforia kasutustingimused

1. Üldised tingimused
2. Teenuste sisu
3. Teenuste kasutamine
4. Kolmandate osapoolte saidid
5. Käitumine teenuste kasutamisel
6. Privaatsus
7. Turvalisus
8. Autoriõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused
9. Garantiid ja vastutused
10. Kohaldatava seadus ja kohtualluvus
11. Õigustest loobumine ja kehtivus
12. Kuidas kontakteeruda Playforiaga

1. Üldised tingimused
See veebilehekülg (www.playforia.net, siitpeale "sait"), opereeritud Playforia Inc. poolt, pakub mänge, tegevusi ja teenuseid mis sisaldavad, kuid ei ole
piiratud Playforia ja Playforia toodete ja teenustega (siitpeale "teenused").
Need kasutustingimused (siitpeale"KT") juhindavad neid mänge, teenuseid ja tegevusi, samuti kõike muud saidil teostatavaid tegevusi kõikide
kasutajate (siitpeale "Teie") poolt, sõltumata tema asukohast ja jurisdiktsioonist.
Igasugune saidi ja sellel pakutavate teenuste kasutamine väljendab Teie nõusolekut antud kasutamistingimustega. KT-ga mitte nõustumisel ei tohi te saiti kasutada.
Lisaks antud KT-le on mõnedel saidil pakutavatel teenustel kasutamise lisatingimused ja nende teenuste kasutamine on nende tingimustega nõustumise
märk. Te võite saiti kasutada ainult isikliklikel, mitte kommertsiaalsetel eesmärkidel ning mis on antud KT-ga ning muude seaduste ja regulatsioonidega kooskõlas, välja arvatud juhtudel, kui Teil on
Playforiaga vastav kirjalik leping.  Need KT moodustavad seaduses lubatud maksimaalse määrani Teie ja Playforia vahelise kasutuslepingu.
Playforia on Namida Diamond Factory Ltd., Soomes registreeritud limiteeritud vastutusega akstsiaseltsi [registreerimisnumber 2261603-3,
käibemaksukohuslane FI22616033 , asukoht aadressil Kaivokatu 10 A,
00100 Helsinki
,
Soome Vabariik (siitpeale "Playforia")], registreeritud kaubamärk.
Playforiale kuuluvad kõikide seotud saitide õigused ja seetõttu võib Playforia KT muuta igal hetkel, kui peab sobivaks, sellest kasutajat vähemalt 30 päeva ette teavitades.
Kasutaja nõustub perioodiliselt KT-ga tutvuma, et muudatusi näha. Kasutaja saab neid näha vajutades vastavale lingile teenuste leheküljel.
Teenuste kasutamine 30 päeva pärast muudatuste tegemist on nende muudatustega nõustumise märk. Juhul, kui kasutaja nende muudatustega ei nõustu,
ei tohi ta saidile siseneda.
Playforia säilitab antud KT paberkoopia. Vaidluse puhul, millised on õiged KT, kasutatakse paberkoopiat.
Juhul, kui kasutaja rikub KT, siis on Playforial õigus hoiatamata kustutada kasutaja kõik kontod.
Kasutajal on õigus saata ettepanekuid ja küsimusi KT kohta Playforia kasutajatoele.

2.Teenuste sisu
Teenused sisaldavad muuhulgas mitmeid ühemängija ja mitmemängija mänge,
informatsiooni ja uudiseid teenuste kohta, vestlusruume ja foorumeid, mis võimaldavad
kasutajatel vestelda teenuste sisu üle ning samuti kasutajate üldise avaliku informatsiooni (kasutajanimi, viimased kasutajad jms) üle. Teenused sisaldavad
Teie kohta seda informatsiooni, mida Teie olete saiti sisestanud
(enesetutvustused, vestlused, fotod galeriides jne.) Playforia ei vastuta selle informatsiooni korrektsuse
ja diskreetsuse eest.
Teenused sisaldavad kolmandate osapoolte reklaame  ja muud informatsiooni.
Playforia ei vastuta selle informatsiooni korrektsuse ja diskreetsuse eest.
Mõnede teenuste kasutamine saidil on tasuline. Informatsioon selliste teenuste kohta
koos maksetingimustega antakse Teile enne teenuse kasutamist.
Selliste teenuste eest võite Teie maksta kas krediitkaardi, mobiilimaksega või muu laialt aksepteeritud
makseviisi kasutades. Makseteenuseid võib osutada kolmanda osapoole teenuste pakkuja ja
seetõttu võivad need teenused olla erinevate kasutustingimust subjektiks. Informatsioon
nende teenuste kasutamise (maksemeetodite tehniliste asjaolude, maksete vigade parandamise,
teenusel kasutatavate keelte, maksemeetodite turvalisuse ja muu sarnase) kohta tehakse saadavaks teenuse kasutamisel.
Käesolevaga on Teile antud teada, et nende teenuste elektroonilisele iseloomule omaselt ei ole teenuste eest tasutud summa tagastatav ja tasutud teenus katkestatav.
Playforial on õigus muuta, eemaldada või hüljata teenuste osasid oma äranägemise järgi.

3.Teenuste kasutamine
a. Teenuste kasutamine ilma saidil registreerumata

Teenuseid on võimalik kasutada ilma registreerumata. Sellisel juhul, sisenedes mänguruumi, peab kasutaja andma oma pseudonüümi, pärast mida on tal õigus kasutada tasuta teenuseid. See pseudonüüm eirstatakse sektsioonis b. nimetatud pseudonüümist sümboliga ~ (tilde). Antud pseudonümi kasutamine annab õiguse kasutada tasuta teenuseid.
Registreerimata kasutaja võib kasutada teenuseid selles mahus ja määral mida Playforia peab vajalikuks.
Playforial on õigus muuta, eemaldada või hüljata tasuta  teenuseid registreerimata kasutajale  oma äranägemise järgi.
Samuti on Playforiall õigus piirata teenuseid ainult registreeritud
kasutajatele.

b. Playforia online registreerumine
Mõnede Playforia teenuste kasutamiseks on nõutav saidile registreerumine.
Online registreerumisel peate Te looma konto, mille avamiseks peate sisestama
oma nime, e-maili aadressi, sünnikuupäeva ja muu isiklikult identifitseeritava info (siitpeale "isiklik info")
samuti tuleb luua  isiklik pseudnüümi koos isikliku kirjeldusega,
ning võib lisada pildi isiklikus kontos (siitpeale "konto").

Sait jätab endale õiguse eemaldada iga konto, mis ei ole e-maili teel konto loomisest vähemalt 14 päeva jooksul kinnitatud.

Registreerumine on tasuta.
Kasutaja saab aru, et et saidile antav avalik informatsioon on nähtav kõigile kasutajatele.
Seetõttu ei ole Playforia vastutav selle informatsiooni kasutamise eest teiste kasutajate poolt. Teie olete vastutav selle informatsiooni korrektsuse eest.
Playforia ei vastuta selle informatsiooni ebaõigsuse pärast tekkinud kahju pärast. Playforia käsitleb informatsiooni
punktis 6 (Privaatsus) kirjeldatud moel ja iga Teie poolt isikliku info lisamine on sellise käsitlemisega nõustumise märk.
Juhul, kui pseudonüüm on vulgaarne või sobimatu, on Playforial õigus oma äranägemisel  nime mitte registreerida või kustutada/paluda kasutajal pseudonüümi muuta.
Kasutaja peab registreerumisel sisestama salasõna.
Kasutaja ei tohi salasõna avaldada kolmandatele osapooltele.  
Juhul, kui salasõna on kopeeritud, varastatud, ära arvatud vms.
siis Playforia ei vastuta tekkinud kahjude eest.
Playforial on õigus konto mitteotstarbekohasel kasutamisel konto kustutada.
Saidil registreerumiseks peate olema vähemalt 13 aastane. Saidi kasutaminel vähemuste, sealhulgas alla 13-aastaste isikute poolt, peavad nad tutvuma saidi KT-ga
oma vanemate või seaduslike jäelvalvajate juuresolekul, samuti peavad nad saidi kasutamiseks omandama vanemate või seadusliku hooldaja luba, rõhutatult
peavad nad omandama vanemate või hooldajate loa tasuliste teenuste eest tasumiseks.
Igasugune saidi kasutamisel alla 13-aastaste isikute poolt tekkiv vastutus on
seaduses ette nähtud maksimaalses ulatuses nõusoleku andmisel nende vanemate või hooldajate kanda.
Saidi ja/või teenuste kasutamisel Teie saate aru ja nõustute, et kontole sisestatav informatsioon,
mida käsitletakse avalikuna, on avalik kõigile saidi kasutajatele ja selle informatsiooni avaldamine
on Teie oma risk.  Seetõttu ei ole Playforia selle informatsiooni kasutamisel kolmandate  osapoolte poolt vastutav.

c. Konto kustutamine
Kasutajal on õigus oma konto kustutada. Selleks peate Teie minema saidile, oma karakterilehel Profiili all vajutama Seadistused ja klikkima "Eemalda oma kasutajakonto".
Kustutamine jõustub hiljemalt 24 tunni jooksul. Konto kustutamine ei vabasta Teid maksmata kasutatud tasuliste teenuste eest maksmise kohustusest.

4. Kolmandate osapoolte teenused
Playforia kasutab vahel informatsiooni ja reklaami kolmandatelt osapooltelt, mis on saidil nähtavad. Plyforia ei vastuta nende sisu ega pakutavate teenuste/toodete kvaliteedi eest.  
Seetõttu on vajalik antud teenuste kasutustingimustega hoolikas tutvumine, kuna käesolevad KT ei laiene nendele teenustele.
Mõned kolmanda osapoole teenused võivad olla tasulised. Playforia ei ole nende teenuste eest vastutav. Infot meie reklaamijate Privaatsuspõhimõtete kohta saad siit.


5. Käitumine teenuste kasutamisel
Playforia, kasutaja ja kolmanda osapoole teenusepakkujad, pakuvad teenuste sisu, mis tähendab tarkvara,
teksti, pilte, heli ja  muud teenustes  kasutatavat informatsiooni.
Playforia ei kontrolli eelnevalt kõike teenustes kasutatavat sisu ja tal ei ole piisavalt võimalusi monitoorimaks kogu saiti sisestatud informatsiooni. Seetõttu ei vastuta Playforia informatsiooni eest, mis võib kedagi solvata või kahjustada. Sellele vaatamata jägitakse informatsiooni niipalju kui võimalik, ning kõik leitav kahjulik, vulgaarne, seksuaalse tooniga või muu ebasobiv informatsioon eemaldatakse saidilt. Playforial on õigus sellise informatsiooni
levitaja saidilt kas ajutiselt või igaveseks eemaldada. Selle otsuse tegemine on Playforia õigus ja Playforia ei vastuta saidilt eemaldamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.
Playforia palub kõikidest sellistest juhtudest teavitada Playforia tagasiside vormi kaudu.
Teie olete isiklikult vastutav teie poolt sooritatud saidi ja teenuste kasutamise, suhtlemise ja tegevuste eest. Need tegevused sisaldavad, kuid ei ole piiratud kõiki suhtlusi,
tekste, pilte ja helisid mida Teie saidile sisestate, ning Teie nõustute vabastama Playforia vastutusest,mis tekib antud sisu saidile sisestamise tulemusena. Ilma piiranguteta käsitleb Playforia rikkumisena tegevusi, mis kirjeldatud toimimisjuhendis (KKK-põhiinformatsioon), rikkumisi kasutustingimuste vastu.
Juhul, kui Playforia arvates on kasutaja KT rikkunud, võib ta
-- Teid hoiatada,
-- piiratud või piiramatuks ajaks omal äranägemisel saidilt eemaldada.
--- sulgeda Teie konto
Playforia ei ole kohustatud Teid antud tegevustest teavitama, kuid võib nii teha.

6. Privaatsus
Kuna ükski süsteem ei ole absoluutselt turvaline ja häkkerikindel, üritab Playforia teha maksimaalseid jõupingutusi, et ennetada ja minimiseerida Teie poolt sisestatud andmetele mitteautoriseeritud ligipääsu. Selle vaatamata soovitab Playforia mitte avaldada ja avalikustada
isiklikku informatsiooni teenuses ja/või Saidil. Playforia ei ole vastutav sellise informatsiooni, mis sisaldab ka foorumites avaldatud andmeid, kasutamise ja kasutamise tagajärjel tekkivate võimalike kahjude eest.  
Playforia kogub isiklikke andmeid seoses saidile/teenustele registreerimisega eesmärgiga pakkuda Teile
teenuseid, sealhulgas Teiega suhtlemiseks, teenuste arendamiseks ja täistamiseks, või turu-uuringute ja
analüüside läbi viimiseks. Vaatamata sellele ei anna  Teie poolt sisestatud informatsiooni ilma Teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele kasutada, v.a. juhtudel, kui see on vajalik Teie tellimuse täitmiseks, Teie nõudmiste rahuldamiseks, interaktiivsete kliendiprogrammide täitmiseks, või kohaliku seadusandluse täitmiseks. Playforia võib väljastada Saidi kasutamise üldist statistikat, nagu kasutajate arv, Saidi liikluse analüüs, müügi statistika ja muud saidi üldist informatsiooni usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele, kuid need
väljastatavad andmed ei sisalda Teie isikukohtset informatsooni. Lisaks isiklikele andmetele, mida salvestatakse saidile registreerumisel, kasutab Playforia tehnoloogiat, mis võimaldab registreerida teatud
tehnilist informatsiooni, nagu Teie internetiprotokolli aadress, Teie arvuti operatsioonisüsteem,
kasutatav internetilehitseja, saidil liikumise muster, ja infromatsiooni saitide kohta, kustkohast Te saidile/teenustele olete sisenenud. Lisaks sellele kasutab Playforia "Cookie"sid ehk küpsiseid et käsitleda
Teie sessiooni andmeid, monitoorida Teie foorumikülastusi ja juhtida mõningaid reklaamide näitamisi. Küpsiseid on võimalik oma internetilehitseja seadistustest välja lülitada, kuid nii tehes käsitleb Playforia sait Teid kui mitte sisse loginud kasutajat ja järgmisel korral kui saiti laetakse, tuleb Teil uuesti sisestada kasutajanimi ja salasõna.Kõike tehnilist informatsiooni säilitatakse eesmärgiga Teenuste kvaliteeti parandada ja Teie rahulolu Saidiga suurendada. Isiklikke andmeid töödeldakse Playforia serverites, mis asuvad Soomes,
Saksamaal, Suurbritannia Kuningriigis ja/või Kanadas.
Seetõttu annate Teie oma ühese ja selge nõusoleku oma poolt sisestatud andmeid kanda üle ülalnimetatud maadesse ja annate oma ühese ja selge
nõusoleku antud maades seda informatsiooni käsitleda. Juhul, kui Teie sellega nõus ei ole, peate sellest Playforia informeerima. Seetõttu, kui Teie infromatsiooni üle kandmisega ei nõustu, ei või Teie Saiti ja Teenuseid kasutada.
Juhul, kui Teie olete edastanud isikliku informatsiooni Playforiale, on Teil igal hetkel õigus nõuda Playforialt (i) eemaldada selline isiklik informatsioon (ii) parandada igasugused vead, kaasa arvatud väära, mittedokumenteeritud või vananenud informatsiooni
eemaldamine (iii) uuendada seda informatsiooni. Palun pidage meeles, et palve isiklik informatsioon saidilt kustutada kustutab automaatselt ka Teie konto.
Juhul, kui Te olete registreerimisel nõustunud saama reklaamteateid, võib Playforia saata Teile informatsiooni oma teenuste kohta või kolmandate osapoole reklaamteateid.
Te võite antud teadete saamisest loobuda, eemaldades kastikesest "Luba otsereklaami" linnukese ja salvestades muudatused.
Isikiliku informatsiooniga seotud toimingud, mis on seotud kolmandate osapoolte poolt pakutavate
teenustega, näiteks Teenuste eest maksmisega, käsitletakse kolmandate osapoolte poolt
ja Playforia ei oma antud protsesside üle kontrolli.  Seetõttu soovitab Playforia enne kolmandatele osapooltele isikliku informatsiooni avaldamist tutvuda teenusepakkuja
kasutamistingimustega. Kasutaja nõustub infokirjade ja uudiste saamisega Playforia'lt.


7. Turvalisus
Playforia on kasutusele võtnud mitmed abinõud et vältida Playforia käsutuses oleva informatsiooni, sealhulgas Teie isikliku informatsiooni, kadu, väärkasutust või muutmist.
Nende meetmete hulka kuuluvad muu hulgas tulemüür, mis takisab lubamatut sisenemist
Playforia süsteem. Kuigi Playforia kannab mõstlikku hoolt Teie arvuti ja serveri vahelise informatsioonivoo turvamise eest, ei garanteeri  Playforia seaduses maksimaalselt lubatud ulatuses nii fikseeritud kui traadita võrgus üle kantud informatsiooni absoluutset turvalisust.
Tasuliste teenuste eest tasumisel kaitsevad Playforia ja kolmanda osapoole partnerid edastatavat informatsiooni
maksimaalses võimalikus mõistlikus ulatuses tööstusharu standardite kohaselt SSL (secure
socket layer) krüpteerimistehnoloogiat. Playforia soovitab siiski pidada meeles, et mõned saidi aspektid, nagu vestlusruumid ja foorumid ei ole nii turvalised, ning Playforia ei soovita nendes kohtades oma isilikku informatsiooni avaldada, kuna Playforia ei saa nendes kaitsmata kohtades kolmandate osapoolte käitumist kontrollida.
Teie isikliku informatsiooni turvalisuse rikkumise puhul informeerib Playforia Teid sellest koheselt
vastavalt seadusandluse nõuetele.

8. Intellektuaalne omand ja autoriõigused
Kõik Playforia teenused, õigusted ja huvid on Playforia ja/või tema litsenseerijate vääramatu omand ja
on kaitstud omandiõigustega, kaubamärkidega või muude intellektuaalse omandi õigustega.
Playforia ja tema litsenseerijad annavad Teile õiguse Saiti ja Teenuseid ja nende avalikuks tehtud sisu kasutada.
Teie ei tohi neid õigusi rikkuda, kas kopeerides, alla laadides või muud moodi,
v.a. juhtudel kui Playforia on selleks kasutajale õiguse andnud.  Peale mitte-eksklusiivse, mitte üle kantava ja limiteeritud
õiguse kasutada Saiti ja Teenuseid, jätavad Playforia ja tema litsenseerijad endale õiguse ja omanduse kogu Saidile ja Teenustele,
kaasa arvatud kõik praegune ja edaspidine intellektuaalne omand, ning Saidi ja
Teenuste intellektuaalsele omandile ei anta Playforia või tema litsenseerijate poolt ühtki õigust ja litsentsi.  
On võimalik, et Teenused ei toimi võrdväärselt kõigil tarkvaraplatvormidel, ja mõned pakutava Teenuse osad sõltuvad
Teie arvuti konfiguratsioonist ja muust varustusest. Playforial ei ole sellistel juhtudel vastutust Teenuse toimimise eest.
Playforia ei pretendeeri Teie kommunikatsiooni, tekstide, piltide, helide ja muu Saidile/Teenusele tehtud sisu omandiõigusele.
Sellegipoolest sellise sisu Saidile/Teenustele sisestamisega annate Teie Playforiale antud sisule ülemaailmse, tasuta, mitteeksklusiivse õiguse
kopeerida, ümber suunata, parandada, kustutada, muuta ja muul viisil kasutada.
Saidile sisu, nagu tekste, pilte, helisid ja muud sisestades, kinnitate Teie, et Teil on vajalikud õigused antud sisule ja Te vabastate
Playforia ja tema litsenseerijad vastutusest, mis kaasneb antud sisu
avaldamisega, kaasa arvatud kuid mitte piiratud intellektuaalse omandi õigustega. Teie olete kohustatud seaduses lubatud suurima
vastutuse määral kompenseerima kõik kahju ja kulud, kaasa arvatud mõistlikud advokaadi- ja kohtukulud, mis johutvad
antud õiguste rikkumisest, kaasa arvatud kohtu poolt määratud tasud või trahvid.

9. Tagatistest lahtiütlemine ja vastutuse piirang
KASUTAJA JA PLAYFORIA LEPIVAD SELGELT KOKKU, ET TEENUSTE JA SAIDI KASUTAMINE, KAASA ARVATUD KUID MITTE PIIRATUD IGASUGUSE
INFORMATSIOONI, SISU, VÕI MUU MATERJALI ALLA LAADIMISEGA,ON KASUTAJA JA AINULT TEIE RISK.
TEIE ÜKSI KANNATE VASTUTUST ÜKSKÕIK MILLISE KAHJU EEST, MIS ON TEKKINUD TEENUSE/SAIDI KASUTAMISEST TEIE ARVUTILE.
PLAYFORIA KEELDUB  SAIDI JA TEENUSTEGA SEOTUD IGASUGUSEST OTSESEST JA KAUDSEST VASTUTUSEST, SEADUSEJÄGSEST VÕI MUUST,
KAASA ARVATUD KUID MITTE PIIRATUD GARANTIIDEST TOODETELE, ÕIGUSTELE, RIKKUMISTELE JA SOBIVUSELE SAIDI/TEENUSE KINDLAKS
OTSTARBEKS KASUTAMISEL.  
ERALDI TOOB PLAYFORIA VÄLJA, ET EI GARANTEERI SAIDI/TEENUSTE VEA- VÕI KATKESTUSTEVABA TÖÖD. SAIT JA TEENUSED ON KASUTUSEL
TEILE AINULT "NAGU ON" JA " NAGU KÄTTESAADAV". PLAYFORIAL ON ÕIGUS IGAL HETKEL KATKESTADA VÕI TAKISTADA SAIDILE PÄÄSU, KAASA
ARVATUD SAIDI SULGEMINE MÄÄRAMARA AJAKS, ILMA TEIE EEST VASTUTAMATA. PLAYFORIA EI
GARANTEERI, ET SAIDIL/TEENUSTEL OLEV INFORMATSIOON ON NÄHTAV JA AVALIK KORREKTSELT JA SELGELT MUUDVIISI USALDATAVAD.
PLAYFORIA EI OLE SEADUSES LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE,
KARISTATAVATE KAHJUDE KAASA ARVATUD KUID MITTE PIIRATUD: SAIDI/TEENUSTE KASUTAMISEL  VÕI KASUTAMISE MITTE VÕIMALIKKUSEL
ANDMETE KAOTAMINE VÕI OSALINE HÄVIMINE, TULUDE VÕI KÄIBE VÄHENEMINE, ÄRIKATKESTUSE TEKE; TEKITAMISE EES, ISEGI KUI PLAYFORIAT
ON ANTUD VÕIMALUSTEST INFORMEERITUD.
KUNA MÕNED JURISDIKSTIOONID EI VÕIMALDA TEATUD VASTUTUSEST VABASTAMISI VÕI PIIRMÄÄRASID, SIIS EI PRUUGI ALLPOOLOLEVAD MÄÄRAD JA
LIMIIDID TEILE KEHTIDA. SELLISEL JUHUL ON PLAYFORIA KOGUVASTUTUS ÜKSKÕIK MILLISTE KAHJUDE JA KULUDE EEST, MIS ANTUD KT-ST, SAIDIST VÕI TEENUSTEST
LÄHTUVAD, SEADUSES MÄÄRATUD SUURIM ULATUS VÕI KÜMME EUROT (10€), KUMB IGANES OSUTUB MADALAMAKS.


10. Seadused ja kohus
KT ja Playforia ning Teie vahelised suhted on seaduses lubatud maksimaalses ulatuses reguleeritud
Soome seaduste järgi vaatamata vaidluse tekkimise kohale.
Kõik küsimused lahendatakse omavahelisel kokkuleppel, selle mitte saavutamisel
Helsinki Linnakohtus. Eelpoolmainitule vaatamata ei piira KT või eelpoolkirjeldatud tingimused
Teie õigusi tarbijana vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Seetõttu võib Teil olla õigus Saidi/Teenuste kasutamise või antud KT-ga  küsimusi oma asukohamaa kohtus arutada.

11. Õiguste loovutamine ja lahutamine

Juhul, kui Playforial ei õnnestu tagada või rakendada KT sätestatud õigust, ei tähenda see et Playforiall sellist õigust pole.
Juhul, kui mõni KT-s sätestatud Playforia õigus tunnistatakse
kohtus mittepädevaks, lepivad Playforia ja kasutaja kokku,
et kohus peab taotlema poolte leppe  jõusolekut nagu sätestatud klauslites, ja et muud klauslid KT-s jäävad täielikult
kehtima.

Nendes kasutustingimustes kasutatud pealkirjad ja alapealkirjad on ainult mugavuseks ja ei oma KT tõlgendamisel mõju.

12. Kuidas Playforiaga kontakteeruda
Playforiaga saab kontakteeruda kas posti teel aadressil Namida Diamond Factory Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland; Playforia klienditeeninduse kaudu; telefoni teel numbril +358 9 2316 5172, faksi teel +358 9 856 572 85
Kasutajatugi on saadaval vaid internetis Playforia kasutajatoe kaudu.

Need Kasutajatingimused on avaldatud 20.10.2011 ja uuendatud 23.11.2015